Fazarea Proiectului Sistem integrat de management
al deseurilor solide in judetul Vaslui

Platforma Rosiesti, megainvestitia Vasluiului

2013-09-04

Pe santierul platformei ecologice de la Rosiesti se lucreazã cu motoarele turate la maxim. Prima celulã a depozitului va avea o capacitate de depozitare de 3,7 megatone deseuri, cu o duratã de viatã de maxim 15 ani. Si la Statia de trasfer Vaslui au fost mobilizate forte mecanice si umane impresionante, pentru ca lucrãrile sã fie terminate pânã în luna decembrie. Constructorii au finalizat deja 68% din cele 731 puncte de colectare din judet, fiind distribuite comunelor si persoanelor fizice 13.200 de eurocontainere si unitãti de compostare.

 

Lucrãrile prevãzute în cadrul Sistemului Integrat de Management al Deseurilor Solide – judetul Vaslui se desfãsoarã în ritm alert. Dupã întârzierile înregistrate în primãvarã, din cauza precipitatiilor abundente, în prezent, lucrãrile de executie sunt în grafic. Termenul final al implementã rii proiectului este primul trimestru al anului 2014, însã constructorul intentioneazã sã finalizeze lucrãrile în cursul lunii decembrie a acestui an. La statiile de transfer din municipiul Vaslui si orasul Negresti, lucrãrile sunt executate deja în proportie de 50%. De asemenea, dupã o anumitã întârziere, si la statiile de transfer din municipiile Bârlad si Husi lucrãrile sunt în grafic. Iulian Cretu, responsabilul de proiect, a precizat cã, în paralel cu lucrãrile de construire a statiilor de transfer, se lucreazã intens si pe celelalte axe ale proiectului: astfel, deja au fost finalizate 68% din cele 731 puncte de colectare care vor fi înfiintate în mediul rural si urban. “Valoarea totalã a proiectului este de 32 milioane de euro. Este vorba despre trei contracte de lucrãri: groapa ecologicã de la Rosiesti, construirea a patru statii de transfer, precum si închiderea depozitelor existente în Bârlad, Husi si Negresti. Judetul Vaslui a fost împãrtit în cinci zone: Negresti, Vaslui, Husi, Bârlad si Rosiesti. Tinta noastrã este ca, la sfârsitul lunii decembrie a acestui an, sã finalizãm toate lucrãrile”, a spus Iulian Cretu.

 

Ritm alert la statia de transfer Vaslui

La statia de transfer Vaslui, vor fi aduse deseurile din municipiul Vaslui si din comunele învecinate: Laza, Puscasi, Stefan cel Mare, Zãpodeni, Bãlteni etc. Deseurile vor fi preluate selectiv din teritoriu si vor fi centralizate în statia de transfer, unde vor fi descãrcate în niste containerea speciale si transportate la Rosiesti. Practic, în statia de transfer de la Vaslui, deseurile nu vor sta mai mult de 48 de ore. Punctele de colectare din zona ruralã s-au fãcut pe zone betonate, cu borduri înalte, pentru depozitarea selectivã a deseurilor. “Noi am solicitat antreprenorului sã mobilizeze aici, la Vaslui, echipamente, fortã de muncã si materiale, pantru ca în decembrie lucrãrile sã fie finalizate 100%. De asemenea, pânã la aceastã datã, am repartizat în judet circa 50% (13.200) de eurocontainere si unitãti compostoare. Cetãtenii vor primi unitãti de compostare pentru colectarea deseurilor degradabile din propira gospodãrie. O gospodãrie din patru va primi o unitate de compostare, fiind vorba despre 24.800 de bucãti. Unitãtile administrative au primit 800 de eurocontainere, unitãti care vor fi distribuite operatorului de colectare care va fi desemnat în 2014. În paralel cu implementarea programului, noi am desfãsurat si o campanie de informare a cetãtenilor din cele 86 unitãti administrative din judet în ceea ce priveste colectarea selectivã a deseurilor”, a mai spus Iulian Cretu.

 

Lucrari ample la depozitul ecologic Rosiesti

Prima celulã de depozitare a deseurilor de la Rosiesti are o întindere de 10 hectare (circa 100.000 metri pãtrati) si reprezintã circa 50% din ponderea de executie a proiectului implementat la Rosiesti. Pe lângã groapa ecologicã, va mai fi construitã o statie de sortare, o statie de tratare a levigatului (apa poluatã din goapã), precum si clãdirea administrativã, care este aproape finalizatã. O celulã va avea o capacitate de 1,3 milioane tone de deseuri (3,7 megatone), durata de viatã fiind estimatã pe o perioadã de 15 ani. Când prima celulã va fi umplutã, aceasta va fi închisã folosindu-se materiale speciale, si în final va arãta ca o colinã. În paralel, va fi deschisã o a doua celulã în vederea depozitãrii deseurilor. Tot în cadrul proiectului vor fi achizitionate 24 de masini, dintre care sase autocamioane cu remorcã pentru statiile de transfer si 18 camioane compostoare pentru preluarea selectivã a deseurilor din judet. Vasile Mihalachi, vicepresedintele Consiliului Judetean Vaslui, a spus cã este foarte important de stiut cã finantarea lucrãrilor se face din fonduri europene, CJ Vaslui contribuid cu o sumã micã. Totodatã, în prezent, la firmele care lucreazã în cadrul proiectului sunt angajati în jur de 500 salariati, iar pentru desfãsurarea activitãtilor din cadrul programului de gestionare a deseurilor vor mai fi angajati în jur de 500 de muncitori. “Prin acest proiect noi de dorim sã avem un judet si un mediu curat. Nu se poate trãi în bãlãrii si mizerii, trebuie sã ne conformãm reglementãrilor Uniunii Europene. Dacã nu constientizãm cu totii importanta acestui proiect, muncim de pomanã. Când aceastã investitie va fi gata, judetul Vaslui va putea fi comparat cu orice zonã din Uniunea Europeanã, adicã un judet în care sã îti placã sã trãiesti”, a spus Vasile Mihalachi.

 
Articol scris de:
 

inapoi la articole