Fazarea Proiectului Sistem integrat de management
al deseurilor solide in judetul Vaslui

Articol Monitorul de Vaslui - Lupta cu deseurile, deja castigat√£!

2014-02-21

Localitãtile judetului Vaslui vor fi înzestrate cu “armele” necesare unei gestionãri civilizate a deseurilor. Astãzi, în cadrul sedintei Consiliului Judetean, alesii vor decide trecerea în administrarea comunelor a 24.800 unitãti de compostare individualã, 3.127 de eurocontainere si patru tocãtoare de deseuri. Bunurile mobile au fost achizitionate în cadrul proiectului “Sistem integrat de management al deseurilor”. Vârful de lance al planului de investitii este platforma ecologicã de la Rosiesti.

 

Astãzi, în cadrul sedintei ordinare a Consiliului Judetean (CJ) Vaslui se vor lua în discutie patru proiecte de hotãrâri foarte importante în vederea implementãrii proiectului “Sistem integrat de managemen al deseurilor solide în judetul Vaslui”. Consilierii judeteni vor vota trecerea în administrarea unitãtilor administrativ-teritoriale a unor bunuri mobile achizitionate în cadrul proiectului. Este vorba despre trecerea în administrarea comunelor a 24.800 de unitãti de compostare individualã, incluse în domeniul public al judetului Vaslui. De asemenea, primãriile vor mai primi în gestiune 3.125 de eurocontainere, precum si patru tocãtoare, achizitionate, de asemenea, în cadrul proiectului. În termen de 15 zile de la data adoptãrii de cãtre fiecare Consiliul Local a hotãrârii de luare în administrare, se va încheia un protocol de predare/primire a bunurilor cu fiecare comunã, cu evidentierea numãrului de inventar a fiecãrui bun si a datei la care expirã durata de viatã tehnicã a acestora.

 

Un proiect de 32 milioane de euro

Lucrãrile de constructii din cardul Sistemului Integrat de Management al Deseurilor Solide – judetul Vaslui se desfãsoarã în ritm alert. Termenul final al implementãrii proiectului este primul trimestru din anul 2014, însã constructorul intentioneazã sã finalizeze lucrãrile în cursul lunii decembrie a acestui an. La începutul lunii septembrie, la statiile de transfer din municipiul Vaslui si orasul Negresti lucrãrile erau executate deja în proportie de 50%. De asemenea, dupã o anumitã întârziere, si la statiile de transfer din municipiile Bârlad si Husi lucrãrile erau în grafic. Iulian Cretu, responsabilul de proiect, a precizat cã, în paralel cu constructia statiile de trasfer, au fost finalizate deja 68% din cele 731 puncte de colectare care vor fi înfiintate în mediul rural si urban. “Valoarea totalã a proiectului este de 32 milioane de euro. Este vorba despre trei contracte de lucrãri: groapa ecologicã de la Rosiesti, constructia a patru statii de transfer, precum si închiderea depozitelor existente în Bârlad, Husi si Negresti. Judetul Vaslui a fost împãrtit în cinci zone: Negresti, Vaslui, Husi, Bârlad si Rosiesti”, a explicat Iulian Cretu.

 

Lucrari ample la depozitul ecologic Rosiesti

Prima celulã de depozitare a deseurilor de la Rosiesti are o întindere de 10 hectare (circa 100.000 metri pãtrati) si reprezintã circa 50% din ponderea de executie a proiectului implementat la Rosiesti. Pe lângã groapa ecologicã, va mai fi construitã o statie de sortare, o statie de tratare a levigatului (apa poluatã din goapã), precum si clãdirea administrativã, care este aproape finalizatã. O celulã va avea o capacitate de 1,3 milioane tone de deseuri (3,7 megatone), durata de viatã fiind estimatã pe o perioadã de 15 ani. Când prima celulã va fi umplutã, aceasta va fi închisã folosindu-se materiale speciale, si în final va arãta ca o colinã. În paralel, va fi deschisã o a doua celulã în vederea depozitãrii deseurilor. Tot în cadrul proiectului vor fi achizitionate 24 de masini, dintre care sase autocamioane cu remorcã pentru statiile de transfer si 18 camioane compostoare pentru preluarea selectivã a deseurilor din judet.

Articol scris de:

 

http://www.monitoruldevaslui.ro/2013/11/lupta-cu-deseurile-deja-castigata.html


inapoi la articole